Polityka Prywatności Konkursów

Polityka Prywatności Konkursów na TrustedCosmetics.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych uczestników konkursów organizowanych
na stronie www.trustedcosmetics.pl.

 

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu TrustedCosmetics.pl Renata Zielezińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Renama Renata Zielezińska, ul. Bordowa 3, 63-700 Krotoszyn.

 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów przez właściciela strony www.trustedcosmetics.pl, firmę Renama Renata Zielezińska.

 

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do przeprowadzenia konkursu, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym konkurs będzie przeprowadzany, a po zakończeniu konkursu, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach podatkowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do przeprowadzenia konkursu, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE ("RODO") – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
  której dane dotyczą;
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jest to niezbędne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  administratorze (cele podatkowe);
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora – dochodzenie roszczeń lub
  obrona przed roszczeniami.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych jest niezbędne w celu wysłania nagród w konkursie. W razie niepodania tych danych uczestnik konkursu traci prawo do otrzymania nagrody.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. Poczcie Polskiej, w celu dostarczenia nagrody.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
● prawo żądania sprostowania danych,
● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
● prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
● prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.